POLYSİL TG 500

POLYSİL TG 500 Arıtma tesisleri gibi yüksek kimyasal dayanım istenen uygulamalarda NB Super ve Polysil TG 500 ürünleri sistem halinde kullanılır.Bu sistem uygulaması sayesinde pH = 4 ve 14 aralığındaki kimyasal atık maddelere karşı dayanımlı bir kaplama oluşturulur.

Sistem halinde uygulama yapılırken uygulanacak adımlar

  • Beton yüzeylere KÖSTER Polysil 500 sürülerek veya püskürtülerek uygulanır
  • Kuruduktan sonra birinci kat KÖSTER NB Super uygulaması yapılır
  • 8 – 24 saat bekleme süresinden sonra ikinci kat KÖSTER NB Super uygulaması yapılır
  • Taze NB Super katmanın üzerine KÖSTER Polysil TG 500 püskürtülerek yapılır

Product Info

Ürün Açıklaması

POLYSİL TG 500